FİNANSAL TERCÜME

FİNANSAL TERCÜME

Yıllık raporlar, mali raporlar, banka hesap özetleri, ekonomik raporlar, banka hesap özetleri, menkul kıymetler ve fon izahnameleri, hisse senedi bilgileri, piyasa incelemesi, şirket raporları, basın ilanları, sigorta poliçeleri ve tazminatlar, çalışma ekonomisi, ekonomi bülteni, ekonomik analiz, ekonomik veri, finans bülteni, finans ekonomisi, finansal analiz, finansal destek belgesi,satış broşürleri, finansal web siteleri, bültenler, bilançolar, finansal makaleler, finans alanında kitap, dergi, süreli yayınlar ve sunumlar gibi belge ve metinlerde vermiş olduğumuz tercüme hizmetidir. Finansal çeviriler en az teknik çeviriler kadar zor ve önemlidir. Konusuna uygun terminolojiye hakimiyeti gerektirir. Tüm finansal çevirmenlerimiz yüksek dil becerisi yanında muhasebe, ekonomi, vergilendirme ve diğer finans sektörlerinde engin deneyime sahiptir.