HİZMETLERİMİZ

AKADEMİK TERCÜME
Genellikle lise ve üniversite öğrencileri ve akademisyenler ya da akademik yayın yapan kuruluşlar tarafından talep edilen; araştırma, tez, bitirme tezi, makale, projeler ve sunumlar gibi konularda verilen tercüme hizmetidir. Akademik çeviriler ülkemizin saygın üniversitelerinden mezun, söz konusu dile ve dilin kültürüne ana dili gibi hakim, konularında uzman, deneyimli tercümanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Tercümanlarımızdan bazıları yurt dışında yaşamış veya eğitim almıştır. Tercüme ettiğimiz metinler içinde; tez çalışmaları, ödev çalışmaları, kaynak yayınlar, bildiri özetleri, kitaplar, dergiler, yabancı yayınlarda yayınlanan makaleler, vb. vardır. Dünya Dilleri Tercüme Merkezi olarak tıp, finans, gayrimenkul, pazarlama, bilişim, halkla ilişkiler, sinema, insan hakları, sosyoloji gibi alanlarda akademik çeviriler gerçekleştirdik.
ARDIL TERCÜME
Ardıl tercüme esnasında tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Çevirmen konuşmacının sözlerini dinleyip ardından hedef dile çevirmesi ve karşı tarafa aktarması şeklinde gerçekleşir. Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir. Ardıl çeviri, yazılı çeviriye göre daha fazla dikkat ve çevirisi yapılacak dile tam hakimeyet gerektirir. Yazılı çeviri de daha sonra başa dönüp kontrol etme ve düzeltme şansı varken ardıl çeviri esnasında böyle bir şans yoktur. Dinleme, konuşma - telaffuz kabiliyeti tam olmayan bir tercümanın yaptığı çeviri katılımcıların birbirlerini yanlış anlamalarına ve istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir. Bu bakımdan birlikte çalışılacak ardıl tercümanın bilgi birikiminin ve bu konuda yeterli hakimiyete sahip olup olmadığının iyi araştırılması gerekir.
FİNANSAL TERCÜME
Yıllık raporlar, mali raporlar, banka hesap özetleri, ekonomik raporlar, banka hesap özetleri, menkul kıymetler ve fon izahnameleri, hisse senedi bilgileri, piyasa incelemesi, şirket raporları, basın ilanları, sigorta poliçeleri ve tazminatlar, çalışma ekonomisi, ekonomi bülteni, ekonomik analiz, ekonomik veri, finans bülteni, finans ekonomisi, finansal analiz, finansal destek belgesi,satış broşürleri, finansal web siteleri, bültenler, bilançolar, finansal makaleler, finans alanında kitap, dergi, süreli yayınlar ve sunumlar gibi belge ve metinlerde vermiş olduğumuz tercüme hizmetidir. Finansal çeviriler en az teknik çeviriler kadar zor ve önemlidir. Konusuna uygun terminolojiye hakimiyeti gerektirir. Tüm finansal çevirmenlerimiz yüksek dil becerisi yanında muhasebe, ekonomi, vergilendirme ve diğer finans sektörlerinde engin deneyime sahiptir.
HUKUKİ TERCÜME
Hukuki evrakların tercümesinde kadrosunda bulundurduğu hukuk kökenli tercümanlarla kaliteli hizmet vermeye devam ediyoruz. Dünya Dilleri Tercüme Merkezi olarak hukuk büroları ile ortak çalışmaya devam ediyoruz. Hukuk ofislerinin yoğun çalışmalarına yardımcı olmak için profesyonel ekibimiz tercüme edilecek evrakları adresten alarak tercüme işlemi sonrası yine ücretsiz olarak adreslerine teslim ediyor. Bu çalışma sayesinde hem hukuk ofisleri hemde hukuki tercümeye ihtiyaç duyan şirketler, firmalar, holdingler, limited şirketleri ve şahısların yanında yer almaya devam ediyoruz. Hukuki Tercüme (Çeviri) konusunda sunduğumuz başlıca hizmetlerimiz; Kanun ve Yönetmeliklerin Tercümesi - Mahkeme Kararları Tercümesi İhale Evrakları Tercümesi - Hukuki Yazışmaların Tercümesi Vekaletnamelerin Tercümesi - Hukuki Sözleşmelerin Tercümesi Beyannamelerin Tercümesi - İş Teklifleri Tercümesi Patent başvuru evraklarının Tercümesi - Vergilendirme ve gümrük tutanakları Tercümesi Yasal sözlük Tercümesi - Tanık ifadelerileri Tercümesi Hukuki dış metinlerin Tercümesi - Yıllık raporların Tercümesi Hukuki pazarlama Tercümesi - Lisanslar Tercümesi Kayıt belgeleri Tercümesi - Dava dilekçeleri Tercümesi Uzman rapor Tercümesi vb… konularda tüm dillerde noter onaylı tercüme hizmeti vermeye devam ediyoruz. Hukukta Uzmanlık Alanlarımız: Uluslar arası hukuk çevirisi Sözleşme hukuku çevirisi Medeni hukuk çevirisi Vergi hukuku çevirisi Mülk hukuku çevirisi Sigorta hukuku çevirisi Kriminal hukuk çevirisi Şirket hukuku çevirisi Ticari hukuk çevirisi

ONLİNE TEKLİF ALIN